Cогласно п.2 ст.159 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" Продажа табачных изделий лицам и лицами в возрасте до двадцати одного года запрещена."Шылым шегу сiздiн денсаулыгынызга оте зиянды." "Курение серьезно вредит вашему здоровью.".
Выбранное учреждение: УК-161-2

Выбранное учреждение
УК-161-2?

Пайдаланушы Келiсiмi - Пользовательское соглашение

Таңдалған қызметті пайдалану үшін қызмет көрсету шарттарын қабылдау қажет:

ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

1. Жалпы ережелер:

1.1. Осы мәтін SPECMAG.KZ «INTERCITY» ЖШС (бұдан әрі – «Орындаушы») және кәсіпорынның қызметтерін пайдаланатын жеке тұлға (бұдан әрі – «Тапсырыс беруші») арасындағы өзара қарым-қатынас негізінде жүзеге асырылатын Келісім болып табылады және интернет-дүкен www.specmag.kz арқылы тауарларды сатып алу және қызметтерді көрсету шарттарын айқындайды.

1.2. Осы Келісім Тапсырыс беруші мен орындаушы арасында ҚР ІІМ ҚАЖК Қостанай облысы бойынша ҚАЖ департаментінің тергеу изоляторындағы, түзеу мекемесіндегі күдіктіге, айыпталушыға немесе сотталушыға (соңғы тұтынушыға) тауарды жеткізуге тапсырысты ресімдеу алдында жасалады. Келісім осы Келісімде айтылған барлық шарттармен Сіздің келісіміңіз болған жағдайда ғана жасалуы мүмкін және Тапсырыс беруші — тапсырысты төлеген сәттен бастап жасалған болып есептеледі.

2. Келісімді жасасудың мәні мен тәртібі:

2.1. Келісімнің мәні Тапсырыс берушіге сатып алуға қол жетімді тауарларға тапсырыстарды ресімдеу (бұдан әрі-Тапсырыс) және тапсырыстарды жеткізуді және күдіктіге немесе сотталғанға (соңғы тұтынушыға) беруді ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету болып табылады.

2.2. Осы Келісім Тапсырыс беруші осы Келісімнің шарттарын specmag. kz сайтында қабылдау рәсімінен өткеннен кейін келісім арқылы — «мен келісім шарттарымен таныстым және келісемін» бөлімінде белгі орнатқаннан кейін жасалды деп есептеледі.

2.3. Тапсырыс беруші тапсырыс беруге тапсырысты Орындаушының сайтында орналастырылған нұсқаулықтарға сәйкес тапсырыс беруге жататын тұлға туралы ақпаратты (Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні, айы және жылы) көрсете отырып толтырады.

3. Қызмет көрсету шарттары мен тәртібі:

3.1. Орындаушы www.specmag.kz сайтта Интернет желісі арқылы тапсырыс берушілерден қабылданатын тапсырыстарды өңдеуді қамтамасыз етеді бірегей тапсырыс нөмірін бере отырып, тапсырыс бланкісін қалыптастырады.

Ресімдеу барысында, тапсырыстың бірегей нөмірі берілген сәтке дейін тапсырыс беруші Тапсырысты ресімдеу жөніндегі сессияны кез келген уақытта тоқтатуға құқылы.

3.2. Тапсырысты ресімдеу кезінде Тапсырыс беруші өзінің аты-жөнін, ЖСН, өзінің орналасқан жерінің нақты пошталық мекенжайын, жүк алушының аты-жөнін, туған жылын, жүк алушы бар мекемені көрсетуге міндетті.

3.2.1. Тапсырыс беруші Тапсырысты төлеуді PayBox money жүйесінде төлемдерді қабылдау сервисі арқылы жүргізеді «PAYBOX.money» ЖШС.

3.3. Күдіктіге, айыпталушыға немесе сотталғанға (соңғы тұтынушыға) тапсырысты жеткізу Орындаушының есеп шотына, Орындаушының автокөлігімен (тауарларды жеткізуге: аймақтық логистикалық көлік компаниясымен немесе Қазпошта АҚ операторы арқылы шарт жасалған), сәлемдемелерді қабылдау бюросына төлем түскен күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Орындаушыға байланысты емес жағдайлар туындаған кезде (соңғы тұтынушы деректерінің не оны ұстау шарттарының тергеу изоляторларының, ҚР ІІМ ҚАЖК Қостанай облысы бойынша ҚАЖ департаментінің түзеу мекемелерінің ішкі тәртіп Ережелерімен және өзге де заңнамалық актілермен белгіленген талаптар мен шектеулермен сәйкес келмеуі қоса алғанда, бірақ шектелмей) тапсырысты тапсыру мерзімі ұзартылуы мүмкін.

4. Тапсырысты беруді Орындаушы мен мекеменің жауапты қызметкері қол қоятын осы мекеме үшін тауарларды қабылдау-беру актісінде көрсете отырып, тапсырыстарды қабылдау бюросында тауарды алған кезде алушының қолымен бекітілетін жүкқұжат бойынша жүзеге асырады. Орындаушы Тапсырыс беру мерзімдерінің соңғы тұтынушыға орындалғаны үшін жауапты емес.

3.5. Қызмет көрсету барысы туралы Тапсырыс беруші Орындаушының www.specmag.kz сайтында орналастырылған жеке кабинеттен ақпарат алады.

3.6. Төленген тапсырыстарды қайтару қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізілуі мүмкін, тапсырыс үшін төлем сомасын қайтаруды Орындаушы Тапсырыс төлемі жүзеге асырылған Тапсырыс берушінің банктік шотына ақша қаражатын аудару арқылы 10 жұмыс күні ішінде қайтарады.

3.7.

В случае невозможности передачи Заказа по независящим от Исполнителя причинам (в заказе ошибочно указаны личные данные Конечного потребителя; Конечный потребитель освобожден или переведён в другое учреждение; превышен установленный лимит массы передачи, оплаченный Заказ расформировывается и осуществляется возврат денежных посредством перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика с которого осуществлялась Оплата Заказа. Возврат денежных средств осуществляется за вычетом расходов Исполнителя связанных с доставкой Заказа в учреждение где находиться Грузополучатель и расходов по доставке Заказа обратно Исполнителю из учреждения в которое был направлен Заказ, расходы на доставку рассчитываются исходя из кассовых чеков оператора по доставке товара, оплаченных Исполнителем.

3.7.1. Тапсырыс ресімделген мекемеде жүк алушы болмаған жағдайда, сондай-ақ соңғы тұтынушы Тапсырыс алудан бас тартқан жағдайда, тапсырыстарды қабылдау Бюросының инспекторы Тапсырыс беруші тапсырысты жүзеге асыру кезінде көрсеткен мекен-жай бойынша тапсырысқа ақы төлеуді жүзеге асырған Тапсырыс берушіге осы тапсырысты жібереді. Тапсырыс берушінің мекен — жайына ҚР ІІМ ҚАЖК Қостанай облысы бойынша ҚАЖ Департаментінің мекемесінен жіберілген тапсырыс бойынша ақшалай қаражатты қайтару үшін Тапсырыс беруші тапсырыс үшін төленген сомманы қайтару үшін осы тапсырысты Орындаушының мекен-жайына жіберуге міндетті, бұл ретте тапсырысты жеткізуге кететін барлық шығындар Тапсырыс берушіге төленеді, жарамдылық мерзімі өтіп кеткен Тауарлар үшін немесе тапсырысты орындаушыға қайтару кезінде бүлінген Тауарлар үшін-ақшалай қаражатты қайтару жүзеге асырылмайды.

3.8. Кез келген жағдайда ақшалай қаражатты қайтару ҚР ІІМ ҚАЖК Қостанай облысы бойынша ҚАЖ департаментінің мекемесінен немесе ҚР ІІМ ҚАЖК Қостанай облысы бойынша ҚАЖ департаментінің мекемесінен тапсырыс жіберілген Тапсырыс берушіден соңғы тұтынушының атына бұрын жіберілген Орындаушыға қайтарылғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4. Төлем шарттары:

4.1. Тапсырысты төлеу «PAYBOX.money» ЖШС PayBox money жүйесінде төлемдерді қабылдау сервисі арқылы жүзеге асырылады… Төлем фактісін растайтын құжат Тапсырыс деректемелері бар түбіртек болып табылады. Түбіртектің көшірмесі көрсетілген (қолданыстағы) электрондық пошта мекен-жайы бойынша жіберіледі. Төлем төленбеген жағдайда, тапсырыс автоматты түрде 1 күн ішінде таратылады (күші жойылды).

4.2. Төлем үшін тапсырыстың әрекет ету уақыты Тапсырысты ресімдеген сәттен бастап бір тәуліктен аспайды.

4.3. Сатып алушы тапсырыстан тапсырыстарды қабылдау бюросына Тапсырыс жеткізгенге дейін кез келген уақытта бас тартуға құқылы.

5. Тараптардың жауапкершілігі:

5.1. Осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5.2. Орындаушы келісім шарттарын бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер мұндай бұзушылық: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, басқа да дүлей іс-әрекеттер, электр энергиясының болмауы және/немесе компьютерлік желі жұмысының істен шығуы, ереуілдер, азаматтық толқулар, тәртіпсіздіктер; ҚР ІІМ ҚАЖК Қостанай облысы бойынша ҚАЖ департаментінің мекемелерінде қамауда отырған адамдардың жағдайын реттейтін заңнаманың өзгеруімен байланысты болса.

5.3. Барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі. Егер келіспеушіліктер келіссөздер жолымен реттелмеген жағдайда, олар Орындаушының орналасқан жері бойынша сотқа қарауға беріледі.

6. Басқа шарттар:

6.1. Орындаушы тауар ұсынысын кеңейту және қысқарту, кез келген тауарларды сатып алуға қолжетімділікті реттеу, сондай-ақ кез келген тауарларды сатуды тоқтата тұру немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

6.2 Осы Келісім қалай жарияланғаны және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тараптар арасындағы өзара қарым-қатынастарға қолданылатын түрде қаралуы тиіс.

6.3. Осы Келісім пайдаланушыларға хабарлаусыз өзгертілуі және сайтта жариялануы мүмкін.

7. Орындаушының Деректемелері:

Ұйым атауы: «INTERCITY» ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі"

Тел. номер: +7 778 742-72-02
Пошталық мекен-жайы: 110000, ҚР, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Хакімжанова көшесі, 5.
БСН: 130440030212  ЖСК: KZ3894807KZT22030958
Банк: ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК АҚ  БСК: EURIKZKA

 

Чтобы воспользоваться выбранной услугой, необходимо принять условия предоставления услуги:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Общие положения:

1.1. Настоящий текст является Соглашением между SPECMAG.KZ ТОО «INTERCITY» (далее – «Исполнитель») и физическим лицом, пользующимся услугами Предприятия, (далее – «Заказчик»), и определяет условия приобретения товаров и оказания услуг посредством интернет-магазина www.specmag.kz .

1.2. Настоящее Соглашение заключается между Заказчиком и Исполнителем перед оформлением заказа на доставку Товара для подозреваемого, обвиняемого или осужденного (Конечного потребителя), находящегося в следственном изоляторе, исправительном учреждении Департамента УИС по Костанайской области КУИС МВД РК. Соглашение может быть заключено только в случае Вашего согласия со всеми условиями, оговоренными настоящим Соглашением, и считается заключенным с момента оплаты Заказа — Заказчиком.

2. Предмет и порядок заключения соглашения:

2.1. Предметом Соглашения является оказание Заказчику услуг по оформлению заказов на товары, доступные к покупке (далее Заказ), и организации доставки и передачи Заказа подозреваемому или осужденному (Конечному потребителю).

2.2. Настоящее Соглашение считается заключенным после прохождения Заказчиком процедуры принятия условий данного Соглашения на сайте specmag.kz посредством согласия — установки галочки в разделе «Я ознакомлен и согласен с условиями Соглашения».

2.3. Заказчик заполняет Заказ на передачу товаров в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте Исполнителя, с указанием информации о лице, которому надлежит передача Заказа (фамилия, имя отчество, день, месяц и год рождения).

3. Условия и порядок предоставления услуг:

3.1. Исполнитель обеспечивает обработку принимаемых Заказов от Заказчиков посредством сети интернет на сайте www.specmag.kz и формирует бланк Заказа с присвоением уникального номера заказа.

В процессе оформления, до момента присвоения уникального номера заказа, Заказчик вправе прекратить сессию по оформлению заказа в любой момент времени.

3.2. При оформлении Заказа, Заказчик обязан указать свои ФИО, ИИН, точный почтовый адрес своего местонахождения, ФИО Грузополучателя, год рождения, учреждение в котором содержится Грузополучатель.

3.2.1.Заказчик производит оплату Заказа посредством Сервиса приема платежей в Системе PayBox.money Товарищества с ограниченной ответственностью «PAYBOX.money».

3.3.Доставка Заказа подозреваемому, обвиняемому или осужденному (Конечному потребителю) осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя, автотранспортом Исполнителя (заключены договора на доставку товаров: с региональной логистическая транспортной компанией, либо через оператора АО Казпочта), в Бюро приема передач. При возникновении обстоятельств, не зависящих от Исполнителя (включая, но не ограничиваясь, несоответствие данных Конечного потребителя либо условий его содержания требованиями и ограничениями, установленными Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений Департамента УИС по Костанайской области КУИС МВД РК и иными законодательными актами), срок вручения заказа может быть увеличен.

3.4. Вручение Заказа осуществляется Исполнителем по накладной, скрепляемой подписью Получателя при получении товара в Бюро приема передач, с отражением в акте приема-передачи товаров для данного учреждения, подписываемого Исполнителем и ответственным сотрудником учреждения. Исполнитель не несет ответственности за срыв сроков выдачи Заказа, Конечному потребителю.

3.5. О ходе оказания услуги Заказчик получает информацию из личного кабинета размещенного на сайте Исполнителя www.specmag.kz.

3.6. Возврат оплаченных Заказов, может быть произведён согласно действующего законодательства, возврат суммы оплаты за Заказ возвращается Исполнителем в течении 10 рабочих дней, посредством перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика с которого осуществлялась Оплата Заказа.

3.7. В случае невозможности передачи Заказа по независящим от Исполнителя причинам (в заказе ошибочно указаны личные данные Конечного потребителя; Конечный потребитель освобожден или переведён в другое учреждение; превышен установленный лимит массы передачи, оплаченный Заказ расформировывается и осуществляется возврат денежных посредством перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика с которого осуществлялась Оплата Заказа. Возврат денежных средств осуществляется за вычетом расходов Исполнителя связанных с доставкой Заказа в учреждение где находиться Грузополучатель и расходов по доставке Заказа обратно Исполнителю из учреждения в которое был направлен Заказ, расходы на доставку рассчитываются исходя из кассовых чеков оператора по доставке товара, оплаченных Исполнителем.

3.7.1. В случае не нахождения Грузополучателя в учреждении куда был оформлен Заказ а также отказа Конечного потребителя от получения Заказа, инспектор Бюро приема передач отправляет данный заказ Заказчику осуществившему оплату Заказа по адресу указанному Заказчиком при осуществлении Заказа. Для возврата денежных средств по Заказу направленному в адрес Заказчика из учреждения Департамента УИС по Костанайской области КУИС МВД РК, Заказчик для возврата оплаченной суммы за Заказ, обязан направить данный Заказ в адрес Исполнителя, при этом все расходы на доставку Заказа ложатся на Заказчика, за товары с истекшим сроком годности или испорченные за время возврата заказа Исполнителю — возврат денежных средств не осуществляется.

3.8. В любом случае возврат денежных средств осуществляется только после возврата Исполнителю, ранее направленного в адрес Конечного потребителя Заказа, из учреждения Департамента УИС по Костанайской области КУИС МВД РК, или от Заказчика в адрес которого был направлен Заказ из учреждения Департамента УИС по Костанайской области КУИС МВД РК.

4. Условия оплаты:

4.1. Оплата заказа осуществляется посредством Сервиса приема платежей в Системе PayBox.money Товарищества с ограниченной ответственностью «PAYBOX.money». Документом, подтверждающим факт оплаты, является квитанция с реквизитами Заказа. Копия квитанции будет выслана по указанному (действующему) адресу электронной почты. В случае не оплаты, заказ будет автоматически расформирован в течении 1 дня (аннулирован).

4.2. Время действия Заказа для оплаты не превышает одних суток с момента оформления Заказа.

4.3. Покупатель вправе отказаться от Заказа в любое время до доставки Заказа в Бюро приема передач.

5. Ответственность сторон:

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Соглашения, если такое нарушение вызвано: действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки; изменениями законодательства, регулирующего положение лиц, находящихся под стражей в учреждениях Департамента УИС по Костанайской области КУИС МВД РК.

5.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.

6. Прочие условия:

6.1 Исполнитель оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также приостановить или прекратить продажу любых товаров.

6.2 Настоящее Соглашение должно рассматриваться в том виде, как оно опубликовано и применяется к взаимоотношениям между сторонами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено и опубликовано на сайте без уведомления пользователей.

7. Реквизиты Исполнителя:

Наименование организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «INTERCITY»
Тел. номер: +7 778 742-72-02
Почтовый адрес: 110000, РК, Костанайская область, г. Костанай, ул. Хакимжанова, 5
БИН: 130440030212 ИИК: KZ3894807KZT22030958
Банк: АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК БИК: EURIKZKA

Важно !
Уважаемые клиенты, сообщаем вам ,что с 15 августа 2021г. прием заявок с доставкой на следующий день принимаем до 16:00. Заявки поступающие после 16:00 будут доставлены через день.